program regionalny europa

wtorek, 02 lipiec 2013 23:59

Regulamin udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych

 

R E G U L A M I N

UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ FIZJOTERAPEUTYCZNYCH W DZIALE FIZJOTERAPII

 HOSPICJUM  ŚW.  KAMILA

 1. W Dziale Fizjoterapii wykonywane są świadczenia lecznicze w ramach NFZ oraz odpłatnie:

– z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00,

– masażu: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.35. Świadczeniobiorca lub jego opiekun (w przypadku dziecka, które nie ukończyło 14 lat) potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia podpisem.

2. Do korzystania ze świadczeń leczniczych poza kolejnością mają prawo: osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, zasłużeni Dawcy Przeszczepu, kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy do 18 roku życia, posiadający zaświadczenie, o którym mowa w art.47 ust.1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju, weterani, działacze opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowane politycznie.

3. Świadczenia lecznicze udzielane są pacjentom kierowanym przez lekarzy rodzinnych, specjalistów, posiadającym aktualne ,poprawnie wystawione skierowanie. Aby skierowanie zachowało swoją ważność, pacjent dokonuje rejestracji w ciągu 30 dni od daty wystawienia skierowania.

4. Po okazaniu skierowania pacjent umawiany jest na wizytę fizjoterapeutyczną. Nie zgłoszenie się przez pacjenta na wizytę jest równoznaczne z rezygnacją z zabiegów.

5. Podczas wizyty pacjent udziela informacji o swoim stanie zdrowia, przedstawia dokumentację medyczną i poddaje się badaniu fizjoterapeutycznemu, podczas którego oceniany jest stan funkcjonalny oraz następuje kwalifikacja, wyznaczenie terminu i godziny, zaplanowanie procesu fizjoterapii co zostaje odnotowane w dokumentacji medycznej.

6. Pacjent zgłaszający się na wizytę lub zabiegi powinien posiadać obuwie zmienne, ręcznik oraz przestrzegać zasad higieny osobistej a także kultury osobistej.

7. W przypadku, gdy pacjent nie zgłosi się w wyznaczonym terminie na wizytę lub zabiegi oraz nie poinformuje placówki o nieobecności z minimum dwudniowym wyprzedzeniem, zabiegi uważa się za zakończone.

8. Zabiegi nie wykorzystane przez pacjenta w wyznaczonym dniu i godzinie nie będą realizowane w innym terminie.

9. Spóźnienie na zabiegi wiąże się z utratą danego zabiegu w danym dniu. Dział Fizjoterapii zastrzega sobie możliwość opóźnienia wykonywania zabiegów.

10. W przypadku gdy NFZ nie potwierdzi prawa do świadczeń w Systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy (EWUŚ) a pacjent ma do nich prawo to zobowiązany jest okazać aktualny dowód ubezpieczenia lub wypełnić „Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej”.

11. W Dziale Fizjoterapii przebywają tylko pacjenci bez osób trzecich.

12. W Dziale Fizjoterapii obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

13. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni Hospicjum nie odpowiada.

14. Pracownik Działu Fizjoterapii wykonuje zabiegi zgodnie z planem ustalonym podczas wizyty fizjoterapeutycznej, zgodnie z techniką i metodologią zabiegów. Kontroluje samopoczucie leczonych pacjentów.

15. Zabrania się pacjentowi samodzielnego odłączania się od aparatury zabiegowej, wyłączania urządzeń elektrycznych, zdejmowania okularów ochronnych. Niedostosowanie się do zasad skutkuje poniesieniem konsekwencji finansowych za zniszczony sprzęt oraz pacjent bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za ewentualne powikłania zdrowotne.

16. Sytuacje awaryjne, utrudniające realizację programowych zabiegów, pracownicy Działu Fizjoterapii zgłaszają Dyrektorowi Hospicjum Św. Kamila.

17. Pracownicy Działu Fizjoterapii odpowiadają za bezpieczne i higieniczne wykonywanie zabiegów. Nie dopuszcza się do wykonywania zabiegów aparaturą uszkodzoną lub niesprawną.

18. W przypadku gdy pacjent znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub nie stosuje się do Regulaminu fizjoterapeuta ma prawo odmówić wykonania zabiegu.

Regulamin obowiązuje od dnia 02.08.2019 r.

 

Więcej w tej kategorii: « Cennik usług

Hospicjum Św. Kamila a Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila

Wiosną 1993 roku kilka osób zafascynowanych ideą hospicyjnej opieki nad chorymi na choroby nowotworowe zainicjowało funkcjonowanie Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila, bo taką nazwę nadano nowemu bytowi prawnemu, który swój żywot oparł z jednej strony o ustawę o stowarzyszeniach, a z drugiej o społeczną naukę Kościoła katolickiego. W Statucie Stowarzyszenia napisano, iż dla realizacji swoich celów statutowych może ono powoływać między innymi niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Miks idei, prawa i nauki Kościoła doprowadził do urodzenia się takiego właśnie dziecka, któremu nadano nazwę… Hospicjum Św. Kamila. Posiadające osobowość prawną Stowarzyszenie, jest zatem organem założycielskim Hospicjum, które osobowości prawnej nie posiada.

 

Zostań członkiem wspierającym

Facebook Hospicjum Św. Kamila


Warning: PHP Startup: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /modules/mod_TheOnDvlikebox/mod_TheOnDvlikebox.php on line 25

Warning: PHP Startup: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /modules/mod_TheOnDvlikebox/mod_TheOnDvlikebox.php on line 25

Kontakt z Hospicjum

HOSPICJUM ŚW. KAMILA W GORZOWIE WLKP.
ul. Stilonowa 21
66-400 Gorzów Wlkp. (lubuskie)
Sekretariat   tel.: 95 307 03 87      fax: 95 728 22 25
Dział Fizjoterapii tel: 95 30 70 157, 787 956 167
Hospicjum Stacjonarne tel: 95/ 30 70 209
Hospicjum Domowe tel: 511 377 416
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 5991088813 REGON 210242775

KRS 0000026814
Adres Hospicjum Św. Kamila jest tożsamy z adresem Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila

Numery kont

Konta podstawowe (darowizny PLN):

49 1020 1967 0000 8602 0002 8290
08 8363 0004 0006 2848 2000 0001
Przelewy zagraniczne
SWIFT: BPKOPLPW

IBAN: PL 49 1020 1967 0000 8602 0002 8290

SWIFT: GBWCPLPP
IBAN: PL 08 8363 0004 0006 2848 2000 0001
 

Konto na wpłatę nawiązek sądowych:
43 1020 1967 0000 8902 0047 0377
Konto na odpisy podatkowe (1% podatku):
93 1020 1967 0000 8002 0047 1664

Top